از طریق فرم زیر پیامتان را مستقیم به مدیریت ارسال کنید.


شماره های تماس

۲۲۰۵۰۲۶۶ – ۸۸۶۸۴۵۶۳ – ۴۴۳۰۸۰۵۰ – ۴۴۰۰۲۹۰۱ – ۶۶۵۵۷۳۲۳ – ۶۶۵۹۷۳۴۶ – ۷۷۹۴۹۰۸۵

پشتیبانی

info@zibawash.com

آدرس

شهران، بلوار کوهسار، روبروی کارواش